Cầu 2 nháy đẹp 12-12-2017

38,8386,68

Cầu Loto đẹp 12-12-2017

01,10 03,30 24,42 37,73 40,04 47,74 51,15 59,95 67,76 71,17 81,18 82,28

Cầu đặc biệt đẹp ngày 12-12-2017

87,78

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 3 Ngày 12-12-2017

Thống kê nhanh tính đến ngày 12/12/2017

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

70 11 lần 57 11 lần 87 11 lần 59 11 lần 21 11 lần 33 12 lần 30 12 lần 56 12 lần 09 13 lần 13 13 lần 86 13 lần 55 13 lần 61 13 lần 97 14 lần 19 17 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

58 3 lần 96 3 lần 07 4 lần 60 4 lần 44 4 lần 18 4 lần 10 4 lần 32 4 lần 34 5 lần 63 5 lần 74 5 lần 29 5 lần 69 5 lần 31 5 lần 93 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 80 lần 1 81 lần 2 89 lần 3 79 lần 4 73 lần 5 93 lần 6 74 lần 7 80 lần 8 86 lần 9 75 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 83 lần 1 89 lần 2 72 lần 3 85 lần 4 67 lần 5 87 lần 6 88 lần 7 86 lần 8 68 lần 9 85 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

05 10 Ngày 07 12 Ngày 43 10 Ngày
47 12 Ngày 58 12 Ngày 82 11 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 12-12-2017

38,8386,68

Cầu Loto đẹp 12-12-2017

01,10 03,30 24,42 37,73 40,04 47,74 51,15 59,95 67,76 71,17 81,18 82,28

Cầu đặc biệt đẹp ngày 12-12-2017

87,78
KET QUA XO SO