Cầu 2 nháy đẹp 19-01-2018

01,1002,2012,2121,1222,2251,1556,6558,8561,1666,6678,8779,9782,2886,6895,59

Cầu Loto đẹp 19-01-2018

13,31 14,41 24,42 25,52 39,93 47,74 56,65 89,98 92,29 98,89

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-01-2018

12,2113,3114,4119,9123,3224,4229,9243,3461,1662,2663,3664,4669,9693,3994,49

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 6 Ngày 19-01-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 19/01/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

91 11 lần 81 11 lần 08 11 lần 05 11 lần 59 11 lần 11 11 lần 93 11 lần 20 11 lần 52 12 lần 47 12 lần 63 13 lần 37 13 lần 62 13 lần 80 14 lần 14 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

19 2 lần 54 2 lần 25 2 lần 65 3 lần 69 3 lần 75 4 lần 35 4 lần 00 4 lần 92 4 lần 94 4 lần 61 5 lần 95 5 lần 99 5 lần 40 5 lần 38 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 80 lần 1 78 lần 2 78 lần 3 75 lần 4 78 lần 5 79 lần 6 73 lần 7 82 lần 8 90 lần 9 70 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 79 lần 1 84 lần 2 84 lần 3 91 lần 4 72 lần 5 57 lần 6 81 lần 7 87 lần 8 80 lần 9 68 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

25 17 Ngày 31 16 Ngày 35 16 Ngày
41 12 Ngày 54 10 Ngày 57 11 Ngày 58 17 Ngày
65 14 Ngày 75 12 Ngày 78 11 Ngày 81 10 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 35, 58, Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 19-01-2018

01,1002,2012,2121,1222,2251,1556,6558,8561,1666,6678,8779,9782,2886,6895,59

Cầu Loto đẹp 19-01-2018

13,31 14,41 24,42 25,52 39,93 47,74 56,65 89,98 92,29 98,89

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-01-2018

12,2113,3114,4119,9123,3224,4229,9243,3461,1662,2663,3664,4669,9693,3994,49
KET QUA XO SO