Cầu 2 nháy đẹp 18-03-2018

26,6267,76

Cầu Loto đẹp 18-03-2018

00,00 26,62 50,05 61,16 70,07 77,77 81,18 87,78 88,88 93,39

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-03-2018

06,6040,0446,64

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 7 Ngày 17-03-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 17/03/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

54 9 lần 87 10 lần 39 10 lần 27 11 lần 83 11 lần 09 11 lần 58 11 lần 75 11 lần 98 12 lần 19 12 lần 14 12 lần 29 12 lần 52 13 lần 85 13 lần 06 14 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

78 2 lần 01 2 lần 53 3 lần 64 3 lần 03 3 lần 69 3 lần 74 3 lần 12 3 lần 33 4 lần 32 4 lần 63 4 lần 43 4 lần 40 4 lần 62 4 lần 21 4 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 69 lần 1 77 lần 2 76 lần 3 68 lần 4 63 lần 5 80 lần 6 51 lần 7 62 lần 8 83 lần 9 73 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 62 lần 1 66 lần 2 70 lần 3 56 lần 4 67 lần 5 78 lần 6 72 lần 7 78 lần 8 69 lần 9 84 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

01 12 Ngày 03 18 Ngày 55 11 Ngày
79 11 Ngày 82 10 Ngày 84 13 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 15

26,6267,76

Cầu Loto đẹp 15

00,00 26,62 50,05 61,16 70,07 77,77 81,18 87,78 88,88 93,39

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

06,6040,0446,64
KET QUA XO SO