Cầu 2 nháy đẹp 20-08-2018

Cầu Loto đẹp 20-08-2018

12,21 13,31 43,34 86,68 91,19

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-08-2018

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 2 Ngày 20-08-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 20/08/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

23 11 lần 02 11 lần 49 11 lần 62 11 lần 76 11 lần 14 11 lần 83 11 lần 27 12 lần 93 12 lần 19 12 lần 81 12 lần 66 14 lần 92 17 lần 67 18 lần 86 19 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

15 3 lần 13 3 lần 52 3 lần 03 4 lần 30 4 lần 21 4 lần 50 4 lần 05 4 lần 06 4 lần 10 5 lần 75 5 lần 45 5 lần 00 5 lần 32 5 lần 94 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 67 lần 1 72 lần 2 87 lần 3 71 lần 4 79 lần 5 68 lần 6 105 lần 7 77 lần 8 96 lần 9 88 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 64 lần 1 81 lần 2 83 lần 3 81 lần 4 84 lần 5 65 lần 6 99 lần 7 90 lần 8 75 lần 9 88 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

05 20 Ngày 15 16 Ngày 32 13 Ngày
50 16 Ngày 56 10 Ngày 58 11 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 20-08-2018

Cầu Loto đẹp 20-08-2018

12,21 13,31 43,34 86,68 91,19

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-08-2018

KET QUA XO SO