Cầu 2 nháy đẹp 26-11-2017

09,9051,15

Cầu Loto đẹp 26-11-2017

01,10 14,41 18,81 36,63 43,34 44,44 58,85 64,46 66,66 68,86 95,59

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26-11-2017

00,0004,4009,9040,0444,4448,8449,9460,0664,4668,8669,9680,0884,4889,9890,0994,4999,99

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 7 Ngày 25-11-2017

Thống kê nhanh tính đến ngày 25/11/2017

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

13 10 lần 19 10 lần 47 11 lần 23 11 lần 97 11 lần 41 11 lần 24 11 lần 02 11 lần 20 11 lần 62 12 lần 98 12 lần 27 12 lần 43 12 lần 30 13 lần 55 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

83 2 lần 96 3 lần 39 4 lần 99 4 lần 14 4 lần 29 4 lần 60 4 lần 48 4 lần 18 4 lần 31 4 lần 40 4 lần 34 5 lần 15 5 lần 04 5 lần 44 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 70 lần 1 67 lần 2 90 lần 3 68 lần 4 75 lần 5 83 lần 6 77 lần 7 73 lần 8 76 lần 9 77 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 81 lần 1 73 lần 2 79 lần 3 80 lần 4 68 lần 5 78 lần 6 69 lần 7 84 lần 8 77 lần 9 67 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

11 11 Ngày 18 13 Ngày 65 12 Ngày
83 16 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 83, Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 15

09,9051,15

Cầu Loto đẹp 15

01,10 14,41 18,81 36,63 43,34 44,44 58,85 64,46 66,66 68,86 95,59

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

00,0004,4009,9040,0444,4448,8449,9460,0664,4668,8669,9680,0884,4889,9890,0994,4999,99
KET QUA XO SO