Cầu 2 nháy đẹp 18-07-2018

Cầu Loto đẹp 18-07-2018

09,90 11,11 30,03 37,73 60,06 67,76 68,86 75,57 76,67 86,68 90,09

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-07-2018

11,1112,2115,5116,6119,9121,1231,1332,2335,5336,6339,9351,1552,2556,6561,1662,2691,1992,2995,5996,69

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 4 Ngày 18-07-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 18/07/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

57 11 lần 49 12 lần 92 12 lần 31 12 lần 75 12 lần 04 12 lần 02 12 lần 56 12 lần 58 12 lần 72 13 lần 16 13 lần 71 14 lần 95 15 lần 82 15 lần 39 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

32 3 lần 13 3 lần 38 3 lần 25 3 lần 64 3 lần 76 3 lần 11 3 lần 37 4 lần 79 4 lần 08 4 lần 43 4 lần 52 5 lần 85 5 lần 19 5 lần 20 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 80 lần 1 71 lần 2 70 lần 3 79 lần 4 78 lần 5 91 lần 6 69 lần 7 87 lần 8 87 lần 9 98 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 78 lần 1 82 lần 2 86 lần 3 74 lần 4 85 lần 5 79 lần 6 80 lần 7 79 lần 8 79 lần 9 88 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

11 19 Ngày 13 14 Ngày 32 15 Ngày
37 23 Ngày 47 13 Ngày 64 16 Ngày 92 13 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 37, Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 18-07-2018

Cầu Loto đẹp 18-07-2018

09,90 11,11 30,03 37,73 60,06 67,76 68,86 75,57 76,67 86,68 90,09

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-07-2018

11,1112,2115,5116,6119,9121,1231,1332,2335,5336,6339,9351,1552,2556,6561,1662,2691,1992,2995,5996,69
KET QUA XO SO