Cầu 2 nháy đẹp 26-04-2018

00,0005,5055,5563,3690,0994,49

Cầu Loto đẹp 26-04-2018

00,00 06,60 07,70 14,41 32,23 40,04 44,44 45,54 49,94 52,25 54,45 68,86 85,58 89,98 91,19 92,29

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26-04-2018

25,52

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 4 Ngày 25-04-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 25/04/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

61 12 lần 40 12 lần 68 12 lần 29 12 lần 88 12 lần 46 13 lần 97 13 lần 44 13 lần 22 13 lần 10 13 lần 76 13 lần 18 14 lần 67 14 lần 31 15 lần 85 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

05 2 lần 99 3 lần 19 3 lần 75 3 lần 06 3 lần 14 4 lần 48 4 lần 17 4 lần 78 4 lần 93 4 lần 04 4 lần 34 4 lần 30 5 lần 25 5 lần 66 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 66 lần 1 83 lần 2 89 lần 3 77 lần 4 91 lần 5 78 lần 6 91 lần 7 69 lần 8 90 lần 9 76 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 81 lần 1 92 lần 2 84 lần 3 79 lần 4 70 lần 5 79 lần 6 88 lần 7 80 lần 8 93 lần 9 64 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

05 10 Ngày 42 12 Ngày 50 12 Ngày
93 20 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 22

00,0005,5055,5563,3690,0994,49

Cầu Loto đẹp 22

00,00 06,60 07,70 14,41 32,23 40,04 44,44 45,54 49,94 52,25 54,45 68,86 85,58 89,98 91,19 92,29

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22

25,52
KET QUA XO SO