Cầu 2 nháy đẹp 22-06-2018

Cầu Loto đẹp 22-06-2018

16,61 36,63 57,75 86,68 92,29 93,39

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-06-2018

23,3224,4226,6234,4363,3664,4672,2773,3774,4776,6777,77

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 6 Ngày 22-06-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 22/06/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

36 5 lần 84 6 lần 47 6 lần 53 6 lần 83 6 lần 24 6 lần 49 6 lần 72 6 lần 76 6 lần 66 6 lần 52 7 lần 97 7 lần 73 7 lần 99 7 lần 78 7 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

59 1 lần 57 1 lần 93 1 lần 29 1 lần 19 1 lần 11 1 lần 75 1 lần 35 2 lần 64 2 lần 08 2 lần 05 2 lần 45 2 lần 15 2 lần 95 2 lần 38 2 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 34 lần 1 24 lần 2 29 lần 3 27 lần 4 37 lần 5 40 lần 6 35 lần 7 41 lần 8 43 lần 9 41 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 36 lần 1 35 lần 2 34 lần 3 39 lần 4 38 lần 5 23 lần 6 39 lần 7 38 lần 8 36 lần 9 33 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

12 31 Ngày 31 10 Ngày 32 31 Ngày
42 28 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 12, Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 22-06-2018

Cầu Loto đẹp 22-06-2018

16,61 36,63 57,75 86,68 92,29 93,39

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-06-2018

23,3224,4226,6234,4363,3664,4672,2773,3774,4776,6777,77
KET QUA XO SO