Cầu 2 nháy đẹp 26-02-2018

25,5228,8242,2453,3593,39

Cầu Loto đẹp 26-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26-02-2018

05,5020,0223,3225,5230,0335,5350,0552,2553,3555,5557,7570,0772,2773,3775,57

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 2 Ngày 26-02-2018

Thống kê nhanh tính đến ngày 26/02/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

84 9 lần 25 10 lần 91 10 lần 85 10 lần 29 10 lần 98 10 lần 35 11 lần 04 11 lần 83 11 lần 80 11 lần 02 13 lần 15 13 lần 88 13 lần 50 14 lần 77 15 lần

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

07 1 lần 78 2 lần 69 2 lần 46 3 lần 63 3 lần 36 3 lần 31 4 lần 96 4 lần 59 4 lần 65 4 lần 39 4 lần 28 4 lần 18 4 lần 40 4 lần 01 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 71 lần 1 67 lần 2 74 lần 3 63 lần 4 57 lần 5 78 lần 6 54 lần 7 78 lần 8 86 lần 9 74 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 76 lần 1 64 lần 2 75 lần 3 77 lần 4 74 lần 5 86 lần 6 56 lần 7 67 lần 8 67 lần 9 60 lần

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

07 20 Ngày 26 11 Ngày 32 15 Ngày
36 14 Ngày 39 13 Ngày 40 15 Ngày 53 12 Ngày
62 14 Ngày 63 12 Ngày 66 12 Ngày 68 14 Ngày
69 20 Ngày 73 11 Ngày 78 12 Ngày 81 14 Ngày
89 12 Ngày 96 11 Ngày

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): Xem chi tiết ...

Cầu 2 nháy 26-02-2018

25,5228,8242,2453,3593,39

Cầu Loto đẹp 26-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 26-02-2018

05,5020,0223,3225,5230,0335,5350,0552,2553,3555,5557,7570,0772,2773,3775,57
KET QUA XO SO