Thống kê giải đặc biệt ngày giúp bạn nhìn thấy rõ số, đầu, đuôi, tổng nào là về nhiều nhất.

Biên ngày:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 97 NGÀY 21/06/2018
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện cặp số đặc biệt 97
Bảng thống kê chi tiết về đầu, đuôi, chạm số, tổng: bạn hãy xem ở cuối trang này.
Cặp số\Ngày 15
11
17
21
06
17
10
10
13
11
05
13
02
03
13
01
03
13
16
08
12
03
08
12
01
06
12
08
02
12
22
11
11
07
09
11
30
03
11
01
12
10
29
09
10
26
08
10
30
03
10
22
12
09
19
12
09
06
12
09
29
09
09
09
05
09
23
02
09
10
10
08
11
06
08
21
03
08
10
01
08
08
11
07
05
07
07
20
04
07
12
02
07
07
10
06
22
09
06
28
01
05
00121111312
01111111112
021111111
03ĐB11111111
041211111111
05121ĐB11
06111111
071111111111111
08111111111
09ĐB1212
101121111211
11ĐB1112111111
12111111121111
13111211
14111111111
1521111ĐB1111131
161111111111
171ĐB1111222
1811111
191111
2011111111
21111111ĐB1
2211121111
232111112ĐB
24111112111
2521ĐB211
26111111111ĐBĐB
2711321
28ĐB12111
2911111ĐB1
301112111
31111111121
3222122111111111
331111111111
3421211
351111ĐB1111
36111
37111112
38111211111
391111
40111111
4112111
421111111ĐB
43212ĐB12122ĐB
4411121221ĐB3
451111
46112111111111111
471111113ĐB11
48111111
491122ĐB11
501121
5111ĐB11111ĐB1
522111111
5311111111
5411111212
5511111
561111111
5721111ĐB11
5811113211
59111121111ĐB11
601111111
61111111111111
62112111ĐB111
631111111
641311
65111
66111111111111
671111ĐB11
68111111111111
6931111111
701111113111
7112111111111
72ĐB21111111
73111ĐB11112111
7421111111111
7511111
76211111111
771111111111
781111111
7921111
802211111
812111111
8211111111
83111111ĐB111
841111121221111
85111ĐB111111
861111
871211
881112211111
891212111
90111111211
9111111111
921112111ĐB111
93111121111
941111211
9521
961111111
971ĐB111121
98ĐB1111111
9911111ĐB111
 
Số Số về nhiều Đầu về nhiều Đuôi về nhiều Tổng về nhiều
03 lần3 lần0 lần0 lần
17 lần3 lần4 lần4 lần
211 lần7 lần4 lần2 lần
37 lần1 lần6 lần5 lần
47 lần6 lần1 lần1 lần
59 lần4 lần5 lần2 lần
64 lần2 lần2 lần5 lần
77 lần2 lần5 lần4 lần
84 lần2 lần2 lần7 lần
99 lần4 lần5 lần2 lần
Theo bảng thống kê trên chương trình đưa lọc lấy dự đoán đặc biệt cho lần quay tới dựa trên các số xuất hiện nhiều nhất.
1.Chạm số có thể là: 9(9 lần), 8(4 lần), 7(7 lần), 2(11 lần), 1(7 lần), 0(3 lần), 3(7 lần), 4(7 lần), 5(9 lần), 6(4 lần),
2.Đầu có thể về là: 9(4 lần), 7(2 lần), 1(3 lần), 0(3 lần), 2(7 lần), 4(6 lần), 5(4 lần), 8(2 lần), 6(2 lần), 3(1 lần),
3.Đuôi có thể về là: 8(2 lần), 2(4 lần), 1(4 lần), 3(6 lần), 9(5 lần), 7(5 lần), 5(5 lần), 4(1 lần), 6(2 lần),

4.Tổng có thể về là:
7(4 lần), 9(2 lần), 2(2 lần), 3(5 lần), 6(5 lần), 8(7 lần), 10(2 lần), 1(4 lần), 4(1 lần), 5(2 lần),
Chúc THẦN TÀI đến với dự đoán và đầu tư của bạn!.