Thống kê tần suất các cặp lô tô về cùng nhau.

Từ ngày : Đến ngày : Số Lần :

Dữ liệu được xem trong khoảng 60 ngày.

Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2015 đến nay

Cặp số 62-55 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

23-11-2017, 21-11-2017, 18-11-2017, 07-11-2017, 05-11-2017, 28-10-2017, 26-10-2017,

Cặp số 55-62 về cùng nhau 7 lần

Ngày về:

23-11-2017, 21-11-2017, 18-11-2017, 07-11-2017, 05-11-2017, 28-10-2017, 26-10-2017,

Cầu 2 nháy 15

Cầu Loto đẹp 15

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

KET QUA XO SO