Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 16-08-2018

Đầu 00406
Đầu 1131819
Đầu 2232425
Đầu 331
Đầu 4444546474849
Đầu 5515358
Đầu 6626466676869
Đầu 7707778
Đầu 8828487
Đầu 998
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 17-08-2018

Cầu Loto đẹp 17-08-2018

04,40 06,60 13,31 18,81 19,91 23,32 24,42 25,52 31,13 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 51,15 53,35 58,85 62,26 64,46 66,66 67,76 68,86 69,96 70,07 77,77 78,87 82,28 84,48 87,78 98,89

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17-08-2018

KET QUA XO SO