Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 23-01-2018

Đầu 00809
Đầu 110121418
Đầu 220212728
Đầu 33139
Đầu 441434447
Đầu 5
Đầu 6606169
Đầu 77071737578
Đầu 888
Đầu 9
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 24-01-2018

Cầu Loto đẹp 24-01-2018

08,80 09,90 10,01 12,21 14,41 18,81 20,02 21,12 27,72 28,82 31,13 39,93 41,14 43,34 44,44 47,74 60,06 61,16 69,96 70,07 71,17 73,37 75,57 78,87 88,88

Cầu đặc biệt đẹp ngày 24-01-2018

KET QUA XO SO