Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy: K tính bóng Tính bóng Chọn thứ:
Soi cầu tính đến ngày 18-07-2018


Chạm 0 ->909
Chạm 1 ->9
Chạm 2 ->9
Chạm 3 ->93039
Chạm 4 ->9
Chạm 5 ->9
Chạm 6 ->9
Chạm 7 ->9
Chạm 8 ->9
Chạm 9 ->9
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 18-07-2018

Cầu Loto đẹp 18-07-2018

09,90 30,03 39,93

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-07-2018

KET QUA XO SO