Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy: K tính bóng Tính bóng Chọn thứ:
Soi cầu tính đến ngày 25-11-2017


Chạm 0 ->9
Chạm 1 ->91415
Chạm 2 ->9
Chạm 3 ->9
Chạm 4 ->9
Chạm 5 ->951545556
Chạm 6 ->9616465
Chạm 7 ->9
Chạm 8 ->9
Chạm 9 ->9
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 15

Cầu Loto đẹp 15

14,41 15,51 51,15 54,45 55,55 56,65 61,16 64,46 65,56

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

KET QUA XO SO