Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy: K tính bóng Tính bóng Chọn thứ:
Soi cầu tính đến ngày 21-05-2018


Chạm 0 ->90409
Chạm 1 ->9101113141519
Chạm 2 ->9
Chạm 3 ->9303439
Chạm 4 ->9
Chạm 5 ->9505153545559
Chạm 6 ->9
Chạm 7 ->9
Chạm 8 ->9
Chạm 9 ->994
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 21-05-2018

Cầu Loto đẹp 21-05-2018

04,40 09,90 10,01 11,11 13,31 14,41 15,51 19,91 30,03 34,43 39,93 50,05 51,15 53,35 54,45 55,55 59,95 94,49

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-05-2018

KET QUA XO SO