Soi cầu lô - Cầu loại lôtô dài nhất theo biên ngày 30 ngày
Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy: Loại lotto bạch thủ Loại lotto cả cặp (VD: 68, 86 là một cặp)

Soi cầu tính đến ngày 24-11-2017

Bảng cầu loại loto có độ dài 20 ngày
Đầu 006
Đầu 114151617
Đầu 227
Đầu 33132
Đầu 44244
Đầu 557
Đầu 664
Đầu 77273757677
Đầu 885
Đầu 99495
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 15

Cầu Loto đẹp 15

06,60 14,41 15,51 16,61 17,71 27,72 31,13 32,23 42,24 44,44 57,75 64,46 72,27 73,37 75,57 76,67 77,77 85,58 94,49 95,59

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

KET QUA XO SO