Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 24-11-2017

Đầu 0010405
Đầu 11113141518
Đầu 2
Đầu 33536
Đầu 4434446
Đầu 554565859
Đầu 6646668
Đầu 7
Đầu 88488
Đầu 99095969799
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 15

Cầu Loto đẹp 15

01,10 04,40 05,50 11,11 13,31 14,41 15,51 18,81 35,53 36,63 43,34 44,44 46,64 54,45 56,65 58,85 59,95 64,46 66,66 68,86 84,48 88,88 90,09 95,59 96,69 97,79 99,99

Cầu đặc biệt đẹp ngày 15

KET QUA XO SO