Biên ngày soi cầu: Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 16-08-2018

Đầu 007
Đầu 113141517
Đầu 22126
Đầu 3
Đầu 4404546474849
Đầu 5
Đầu 664
Đầu 77677
Đầu 882848587
Đầu 99699
Chú ý: Để xem chi tiết cầu bạn nháy chuột vào các cặp số trong bảng cầu, dữ liệu cầu chạy sẽ xuất hiện phía dưới

Cầu 2 nháy 17-08-2018

Cầu Loto đẹp 17-08-2018

07,70 13,31 14,41 15,51 17,71 21,12 26,62 40,04 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 64,46 76,67 77,77 82,28 84,48 85,58 87,78 96,69 99,99

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17-08-2018

KET QUA XO SO